De kwaliteit van de presentatie. Professionele fotografie, eventuele styling en pakkende overtuigende teksten. Daar zijn we goed in. Uiteraard is het ons doel om bij de verkoop van uw huis een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Daarbij is het van belang om de balans te vinden tussen de juiste vraagprijs en de tijd op de markt. Dat is de garantie voor de beste verkoopopbrengst. In een eerste kennismakingsgesprek zullen we hier uitvoerig bij stil staan.

Wat mag u van ons verwachten:

  • Een objectief gesprek over een reële verkoopstrategie.
  • Professionele fotografie. Teksten en verkoop brochure.
  • Een plan van aanpak.
  • Presentatie op Funda.
  • Advies over inzet andere media.
  • Inzet en ondersteuning met social media.
  • Onderzoek bij gemeentelijke instanties, kadaster, VVE.
  • Juridische afwikkeling van de koop

En uiteraard onze volle aandacht bij de het voeren van onderhandelingen. Een scherp oog voor praktische en juridische valkuilen. Maar bovenal focus op het resultaat.

In ons verkoopadvies is het tarief van onze diensten opgenomen dit is immers mede afhankelijk van het object en de vraagprijs. De courtage varieert tussen de 1,0 % en 2,0 % voor het volledige traject. Bij opdrachtverlening factureren wij 450,- euro voor opstartkosten. Voor eventuele afzonderlijke dienstverlening los van een aan- of verkooptraject hanteren wij een uurtarief. Het uurtarief voor een gecertificeerd register makelaar bedraagt € 250,- per uur. Courtage en bedragen zijn exclusief BTW.